Заглушки

Заглушка 16мм

65  Артикул:

Заглушки

Заглушка 18мм

68  Артикул:

Заглушки

Заглушка 22мм

121  Артикул:

Заглушки

Заглушка 28мм

13  Артикул:

Заглушки

Заглушка 42мм

1 018  Артикул:

Фитинги

Заглушка BC-1/2

326  Артикул:

Калачи

Калач 22

722  Артикул:

Муфты

Муфта 3/4″

51  Артикул:

Муфты

Муфта 3/8″

50  Артикул:

Муфты

Муфта 5/8″

51  Артикул:

Муфты

Муфта 1 1/4»

204  Артикул:
82  Артикул:
328  Артикул:

Муфты

Муфта 1″

85  Артикул:
540  Артикул:
1 846  Артикул:
1 288  Артикул: 15270108

Муфты

Муфта 15мм

Артикул:

Муфты

Муфта 22мм

18  Артикул:

Муфты

Муфта 28мм

108  Артикул:

Муфты

Муфта 28мм

122  Артикул: 1527028

Муфты

Муфта 35мм

216  Артикул:

Муфты

Муфта 35мм

245  Артикул: 1527035

Муфты

Муфта 42мм

328  Артикул:

Муфты

Муфта 42мм

328  Артикул: 1527042

Муфты

Муфта 54мм

833  Артикул: 1527054

Муфты

Муфта 64мм

1 312  Артикул: 1527064

Муфты

Муфта 64мм

45  Артикул:

Муфты

Муфта 76мм

2 100  Артикул: 1527076

Муфты-переходы

Муфта переходная BP 22X3/4

19  Артикул:
13  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1/2х3/8

32  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1/2х5/8

45  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1/2х7/8

79  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3/4х1/2

106  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3/4х7/8

151  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3/8х5/8

45  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 5/8х3/4

17  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 5/8х7/8

100  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х 3/4

139  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х 5/8

155  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х 7/8

236  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х1 1/4

63  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х1 3/8

269  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х1 5/8

96  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 3/8х 3/4

276  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 3/8х 7/8

213  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 3/8х1 5/8

354  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 5/8х 7/8

105  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 1/8х1 1/8

162  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 1/8х1 3/8

549  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 1/8х1 5/8

553  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 5/8х1 5/8

356  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 1/8х1 5/8

1 356  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 1/8х2 1/8

1 488  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 1/8х2 5/8

2 441  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 5/8х3 1/8

608  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.10х15

165  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.12х10

121  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.15х10

46  Артикул: 152401510

Муфты-переходы

Муфта-переход.15х12

66  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.15х12

52  Артикул: 152401512

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х10

13  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х12

40  Артикул: 152401812

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х15

45  Артикул: 152401815

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х15

45  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х22

78  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х15

65  Артикул: 152402215

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х15

58  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х18

65  Артикул: 152402218

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х18

65  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х15

106  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х15

110  Артикул: 152402815

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х18

76  Артикул: 152402818

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х22

106  Артикул: 152402822

Муфты-переходы

Муфта-переход.35х18

584  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.35х22

208  Артикул: 152403522

Муфты-переходы

Муфта-переход.35х22

584  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х22

570  Артикул: 152404222

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х22

570  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х28

570  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х28

270  Артикул: 152404228

Муфты-переходы

Муфта-переход.42Х35

648  Артикул: 152404235

Муфты-переходы

Муфта-переход.42Х35

570  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.54Х28

609  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.54Х35

1 899  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.54Х35

451  Артикул: 152405435

Муфты-переходы

Муфта-переход.64Х35

267  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.64Х42

411  Артикул: 152406442

Муфты-переходы

Муфта-переход.76х42

7 096  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.76х54

919  Артикул: 152407654

Отводы

Отвод 108мм

3 782  Артикул: 15002A108

Отводы

Отвод 10мм

63  Артикул:

Отводы

Отвод 10мм

63  Артикул: 15002A10

Отводы

Отвод 12мм

39  Артикул: 15002A12

Отводы

Отвод 12мм

72  Артикул:

Отводы

Отвод 15мм

33  Артикул: 15002A15

Отводы

Отвод 18мм

41  Артикул:

Отводы

Отвод 18мм

47  Артикул: 15002A18
88  Артикул: 15001A18