Заглушки

Заглушка 16мм

87  Артикул:

Заглушки

Заглушка 18мм

92  Артикул:

Заглушки

Заглушка 22мм

162  Артикул:

Заглушки

Заглушка 28мм

13  Артикул:

Заглушки

Заглушка 42мм

1 363  Артикул:

Заглушки

Заглушка 54мм

13  Артикул:

Фитинги

Заглушка BC-1/2

436  Артикул:

Калачи

Калач 22

722  Артикул:

Муфты

Муфта 3/4″

68  Артикул:

Муфты

Муфта 3/8″

67  Артикул:

Муфты

Муфта 5/8″

68  Артикул:

Муфты

Муфта 1 1/4»

272  Артикул:
110  Артикул:
438  Артикул:

Муфты

Муфта 1″

114  Артикул:
723  Артикул:
2 471  Артикул:
1 288  Артикул: 15270108

Муфты

Муфта 15мм

Артикул:

Муфты

Муфта 22мм

Артикул: 1527022

Муфты

Муфта 22мм

18  Артикул:

Муфты

Муфта 28мм

144  Артикул:

Муфты

Муфта 28мм

122  Артикул: 1527028

Муфты

Муфта 35мм

289  Артикул:

Муфты

Муфта 35мм

245  Артикул: 1527035

Муфты

Муфта 42мм

438  Артикул:

Муфты

Муфта 42мм

438  Артикул: 1527042

Муфты

Муфта 54мм

833  Артикул:

Муфты

Муфта 54мм

833  Артикул: 1527054

Муфты

Муфта 64мм

1 755  Артикул: 1527064

Муфты

Муфта 64мм

45  Артикул:

Муфты

Муфта 76мм

2 100  Артикул: 1527076

Муфты-переходы

Муфта переходная BP 22X3/4

19  Артикул:
13  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1/2х3/8

42  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1/2х5/8

60  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1/2х7/8

79  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3/4х1/2

142  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3/4х7/8

202  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3/8х5/8

60  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 5/8х3/4

17  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 5/8х7/8

134  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х 3/4

186  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х 5/8

207  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х 7/8

316  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х1 1/4

63  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х1 3/8

360  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 1/8х1 5/8

96  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 3/8х 3/4

370  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 3/8х 7/8

285  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 3/8х1 5/8

474  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 1 5/8х 7/8

105  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 1/8х1 1/8

162  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 1/8х1 3/8

735  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 1/8х1 5/8

740  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 2 5/8х1 5/8

356  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 1/8х1 5/8

1 814  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 1/8х2 1/8

1 991  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 1/8х2 5/8

3 267  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход. 3 5/8х3 1/8

608  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.10х15

221  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.12х10

162  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.15х10

46  Артикул: 152401510

Муфты-переходы

Муфта-переход.15х12

88  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.15х12

70  Артикул: 152401512

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х10

13  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х12

40  Артикул: 152401812

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х15

60  Артикул: 152401815

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х15

60  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.18х22

78  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х15

87  Артикул: 152402215

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х15

58  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х18

87  Артикул: 152402218

Муфты-переходы

Муфта-переход.22х18

87  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х15

142  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х15

110  Артикул: 152402815

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х18

76  Артикул: 152402818

Муфты-переходы

Муфта-переход.28х22

106  Артикул: 152402822

Муфты-переходы

Муфта-переход.35х18

584  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.35х22

208  Артикул: 152403522

Муфты-переходы

Муфта-переход.35х22

584  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х22

763  Артикул: 152404222

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х22

570  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х28

763  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.42х28

270  Артикул: 152404228

Муфты-переходы

Муфта-переход.42Х35

648  Артикул: 152404235

Муфты-переходы

Муфта-переход.42Х35

765  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.54Х28

609  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.54Х35

2 199  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.54Х35

451  Артикул: 152405435

Муфты-переходы

Муфта-переход.64Х35

267  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.64Х42

411  Артикул: 152406442

Муфты-переходы

Муфта-переход.76х42

7 096  Артикул:

Муфты-переходы

Муфта-переход.76х54

919  Артикул: 152407654

Муфты-переходы

Муфта-переход.76х64

921  Артикул: 152407664

Отводы

Отвод 1/2

37  Артикул:

Отводы

Отвод 108мм

3 782  Артикул: 15002A108

Отводы

Отвод 10мм

73  Артикул:

Отводы

Отвод 10мм

73  Артикул: 15002A10

Отводы

Отвод 12мм

52  Артикул: 15002A12